tu-skole01

Stjerneformet skole i sink og bjørk


I januar 2015 får elever fra Tu og Kåsen ny skole. 2500 m2 står snart klar for å ta imot rundt 350 barn. – Fremdriften er i henhold til planen, sier Odd Rune Røyland, bas på prosjektet. – Så dette skal gå fint.

Jærmester har 17-18 mann i jobb på det som skal bli nye Tu skule. De står for tømmerarbeidet, inkludert vindu og dører.

– Av de 55 mann som jobber på dette prosjektet er det nesten bare innleide folk, sier Røyland. Flere av dem er fra FleksiBemanning.

Skolen bygges på tidligere dyrket mark i et svakt hellende landskap. Alliance Arkitekter står for utformingen. Den er formet som en stjerne, der de ulike armene møtes i et åpent areal for vestibyle, kantine og bibliotek. En av fløyene er senket en halv etasje for å ta opp det hellende terrenget, dette gir muligheten for at amfi og trapper utenfra kan få strømme gjennom bygget og danne amfi også inne. Slik oppnås god landskapstilpasning og kontakt inne/ute. Skolen skal ferdigstilles før jul og klar til å ta imot elever 5. januar 2015.

– Det er et spennende bygg med utstrakt bruk av vedlikeholdsfrie materialer. Mye sink og aluminium utendørs og bjørkefinér innendørs. Vannbåren varme i alle gulv og 50 cm isolasjon i vegger og tak. Med over totusen kvadrat og pedagogisk tilrettelagte områder med bl.a. fargekoder på de ulike avdelingene, kommer dette til å bli et flott sted å være for alle elevene som skal tilbringe skoledagen sin her, sier Røyland med et smil.

Det er prosjektert for rundt 350 elever fra Tu og Kåsen til barne og mellomtrinnet. Totalt blir bygget på 2500 m2 og går over to plan. Elevene kommer til å dele gymsal med idrettslagene, men har både akebakke og lekeplass å boltre seg på.