kml8865

Dyktige medarbeidere klare for nye oppdrag


En omsetning som er mer enn firedoblet siden starten for vel åtte år siden. En stor stab av fornøyde ansatte. Og – ikke minst: Stadig flere fornøyde kunder. Det er fleksi bemanning i noen få stikkord. Nå satser selskapet videre.

Markedssjef Birger Fjelde står i spissen for en ledende aktør innen markedet for utleie og rekruttering. Og han vet hva som skal til for å sikre ytterligere vekst og utvikling. 

– Stikkordet er kompetanse og erfaring. Folkene vi rekrutterer og ansetter vet hva de driver med og leverer varene. 

Men kunnskap og erfaring alene er ikke nok. Det er erfaringen siden oppstarten i 2006. Trivsel er et tredje og noen ganger like viktig forhold. Fleksi satser på arbeids-takere fra Polen. Her finner de topp fagfolk i alle aktuelle kategorier. 

– Vi har egne folk i Polen som skanner arbeidsmarkedet for å finne de flinkeste, og er ikke så rent lite stolte over å kunne velge på øverste hylle.

De har møtt spørsmålet før: Hvorfor Fleksi, og ikke en annen, kanskje mye større arbeidsgiver? 

– Fordi mange av våre ansatte setter pris på at vi er nettopp et mellomstort selskap hvor folk kjenner hverandre, og hvor det er lett å komme i kontakt, få hjelp og bistand til det du trenger osv. Fleksi er ikke et stort byråkrati. Vi har direkte kontakt med alle våre folk, og kjenner dem godt, sier Birger.

Og nettopp det å ha god kontakt, er viktig. Noen av de ansatte er her på egenhånd, det vil si uten familie. Andre har valgt å bryte opp fra hjemlandet og flytte hit med ektefelle og barn. I årene som kommer vil vi se stadig flere fra begge grupper. Og de som kommer hit blir stadig mer profesjonelle, det vil si at de vet hva de ser etter samtidig som de ønsker seg spennende faglige utfordringer. Desto mer positivt at mange nettopp derfor velger Fleksi. 

Suksess i markedet for bemanningsløsninger krever også god oversikt over og kunnskap om kundesiden. 

– Å ha gode folk, er ikke nok. Vi må også kjenne kundene og deres behov. Det gjør vi i Fleksi, enten vi rekrutterer nye bussjåfører til faste jobber i Stavanger, eller sikrer oppstarten av et viktig byggeprosjekt på Jæren sammen med en kunde i entreprenørbransjen. Det handler om å vite hva kundene trenger, kjenne deres fokus på kvalitet og HMS og vite hvordan markedet utvikler seg. Og sist, men ikke minst handler det om å sikre folk med den rette kompetansen slik at kundene får gjennomført prosjektene på tid og kostnader. 

Forteller markedssjefen, stadig underveis og klar for nye folk, nye kunder og ikke minst ny vekst!