KHMS

KHMS

Jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy

Spółka fleksi bemanning as nie chodzi na skróty. Sami prowadzimy rekrutację i osobiście upewniamy się, co do kwalifikacji każdego z naszych pracowników, a następnie nadzorujemy ich, gdy rozpoczną pracę. 


Jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy (KHMS) to ogólne określenie, w którym zawiera się praca związana z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, środowiskiem pracy oraz bezpieczeństwem pracowników i użytkowników obiektów. Stworzenie warunków pracy zgodnych z zasadami KHMS ma zapobiec urazom zdrowotnym i zanieczyszczeniom środowiska, zapewnić pracownikom zdrowe środowisko pracy oraz zagwarantować mieszkańcom i użytkownikom budynku i infrastruktury odpowiednie środowisko zewnętrzne i wewnętrzne.
 
Ustawa o planowaniu i budownictwie zobowiązuje do uwzględniania kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska przy opracowywaniu przez władze planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu pozwoleń na prace budowlane i określaniu wymagań technicznych dla nowych budynków, instalacji i innych przedsięwzięć.
 
Wszystkie przedsiębiorstwa winny systematycznie pracować nad KHMS, zgodnie z przepisami dotyczącymi systematycznej pracy na rzecz ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach ("Przepisy dotyczące kontroli wewnętrznej") lub przepisami ramowymi (przemysł naftowy).
Jeśli chodzi o zasady KHMS dla placów budowy, obowiązuje przepis o inwestorach w budownictwie, sporządzony w oparciu o norweski Kodeks Pracy. W przepisie tym bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska określone są skrótem SHA.Firma fleksi bemanning as jest świadoma wyzwań związanych z KHMS. 
khms
Adres:
fleksi bemanning AS
Maskinveien 6
NO-4033 Stavanger
Kontakt:
Telefon: +47 47 50 40 20
post@fleksi.no


 
sertifikat_1
sertifikat_2

© fleksi bemanning AS
Adres:
fleksi bemanning AS
Maskinveien 6
NO-4033 Stavanger
sertifikat_1
sertifikat_2
Kontakt:
Telefon: +47 47 50 40 20
post@fleksi.no


 
© fleksi bemanning AS